Nemzeti Parki Igazgatóságok

Magyarországon 10 nemzetipark-igazgatóság látja el a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium területi természetvédelmi szerveiként a természet- és tájvédelem regionális feladatait. Teendőik közé tartozik a védelemre érdemes területek, tájak védetté nyilvánításra történő előkészítése is. Ezen előkészítő tevékenységüknek köszönhetően ma Magyarországon 10 nemzeti park, 36 tájvédelmi körzet és 142 természetvédelmi terület van, melyek együttes kiterjedése kereken 860 ezer hektár. A nemzetipark-igazgatóságok gondoskodnak a védett természeti területek és védett természeti értékek – védett növény és állatfajok, földtani képződmények, tájak – megőrzéséről.

A nemzeti parkok igazgatóságainak országos honlapja:

http://magyarnemzetiparkok.hu/

http://magyarnemzetiparkok.hu/kapcsolat/

http://www.termeszetvedelem.hu/

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel.: +36 (48) 506-000, +36 (48) 350-006
Fax: +36 (48) 506-001, +36 (48) 350-006
E-mail: info.anp@t-online.hu
Honlap: http://anp.nemzetipark.gov.hu/

1985-ben – a természeti és kultúrtörténeti értékekben páratlanul gazdag hajdani Gömör-Tornai-karszt (ma Aggteleki- és a Szlovák-karszt) magyarországi oldalán – 20 000 ha-on hozták létre az Aggteleki Nemzeti Parkot. E terület barlangjai 1995-ben felkerültek a Világ Természeti és Kulturális Örökségének listájára.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: +36 87 555 260; +36 87 555 291
Fax: +36 87 555 261
E-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
Honlap: http://www.bfnp.hu/magyar/nyitolap/

Tihanytól a Kis-Balaton mocsárvilágáig terjedő Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot 1997-ben alapították. Kiterjedése mintegy 56 000 ha.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Telefon: +36 (36) 411-581
Fax: +36 (36) 412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: http://bnpi.hu/

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1977. január 1. óta biztosítja a Bükk hegység természetes növény- és állatvilágának, földtani, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek fennmaradását. A Bükk hegység 43 200 ha kiterjedésű, nagyrészt erdős területéből 5 730 ha fokozottan védett.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 312.
Telefon: +36 (72) 517-200
Fax: +36 (72) 517-229
E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu vagy zoldpontpecs@ddnp.kvvm.hu
Honlap: http://ddnp.nemzetipark.gov.hu/

A Duna-Dráva Nemzeti Park megalakulását több éves előkészítő munka előzte meg, amely a magyar Országgyűlés 1991. évi határozatának megfelelően eredetileg az akkori Jugoszláviával közös nemzeti park létrehozását célozta. Az időközben lejátszódott politikai és társadalmi–gazdasági folyamatok következtében a nemzeti park végül is 1996. tavaszán, Magyarország területén jött létre, a Duna Sió–torkolat és az országhatár közötti szakaszán, illetve a Dráva mentén fekvő összesen 49 479 ha kiterjedésű területen, melyből 13 432 ha fokozottan védett.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 86
Telefon: +36 (1) 391-4610
Fax: +36 (1) 200-1168
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Honlap: http://www.dinpi.hu/

A Dunakanyart övező erdővel borított hegységeket és az Ipoly-völgyének még viszonylag érintetlen szakaszát magába foglaló Duna-Ipoly Nemzeti Parkot 1997-ben alapították. A védett terület nagysága 60 314 ha.

Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park

Postacím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4
Telefon: +36 (99) 537-620
Fax: +36 (99) 537-621
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
Honlap: www.ferto-hansag.hu

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkot 1991-ben alapították. Összterülete (Magyarországon és Ausztriában együttesen) 33 087 ha, ebből a magyar terület 23 587 ha.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 4024 Debrecen Sumen u. 2.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 216
Telefon: +36 (52) 529-920
Fax: +36 (52) 529-940
E-mail: hnp@hnp.hu
Honlap: www.hnp.hu

Hazánk első és máig is legnagyobb nemzeti parkja a Hortobágyi Nemzeti Park. Nobel-díjas tudósok által is támogatott több évtizedes előkészítő munka után 1973. január 1.-én jött létre 52 000 ha területtel, de a folyamatos bővítések révén ma már 81 000 ha védett területet foglal magába. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelésében négy tájvédelmi körzet (Szatmár-Bereg, Közép-Tisza, Hajdúság, Bihari-Sík) és számos önálló természetvédelmi terület is található.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.
Telefon: +36 (76) 482-611
Fax: +36 (76) 481-074
E-mail: mailknp@knp.hu vagy titkarsag@knp.hu
Honlap: http://knp.nemzetipark.gov.hu/

A Duna-Tisza közi buckás felszínű homokhátak, tágas horizontú szikesek, lefolyástalan mocsarak és lápok, a Duna és a Tisza menti árterek valamint Bácska magyarországi részének homokbuckás és lösszel fedett térségei természeti értékeinek megőrzését az 1975-ben létesített Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága látja el. A védett területek összkiterjedése 76 000 ha, melyből 48 000 ha a kilenc különálló egységből álló Kiskunsági Nemzeti Park területe, a fennmaradó részt a tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek teszik ki.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Postacím: 5541 Szarvas, Pf.72.
Telefon: +36 (66) 313-855
Fax: +36 (66) 311-658
E-mail: kmnp@kmnp.hu
Honlap: http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/

Hazánkban hetedik nemzeti parkként 1997-ben alakult meg a Körös-Maros Nemzeti Park. A Délkelet-alföldön 51 125 ha-on mozaikosan helyezkednek el a nemzeti park területegységei, melyből 6 419 ha fokozottan védett. A Kardóskúti Fehértó és Kis-Sárrét vizes élőhelyeinek szerepe a madárvonulásban nemzetközileg is jelentős, így a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területek.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

2007. február 1-től az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága megszűnik. Jogutódja a sarródi székhelyű Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, melynek új neve Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. (347/2006 (XII. 23) Korm. rendelet)

Cím: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a.
Telefon: +36 (94) 548-036
Fax: +36 (94) 428-791
E-mail: orseginp@onp.kvvm.hu
Web: http://onp.nemzetipark.gov.hu/

A 2002. március 8-án felavatott Őrségi Nemzeti Park az 1978-ban alapított Őrségi Tájvédelmi Körzet, az 1976-ban alapított Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet, valamint a Belső-Őrség és a térség határán futó Rába-völgy természetközeli állapotú területét öleli fel, 43 933 ha kiterjedésben. Ebből 3 104 ha fokozottan védett.

Kapcsolódó anyagok

Hírfigyelő