Közegészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Országos tisztifőorvos: Dr. Paller Judit
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: 06-1-476-1100
Fax: 06-1-476-1390
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Honlap: www.antsz.hu

Országos Epidemiológiai Központ

Cím: 1097 Budapest, IX. ker. Gyáli út 2-6.
Telefon: (+36-1) 476-11-00
Fax: (+36-1) 476-12-26
E-mail: oekfoigazgatosag@oek.antsz.hu
Honlap: http://www.oek.hu

Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: 06-1-476-1283
Fax: 06-1-215-2046
E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu
Honlap: http://oki.wesper.hu/

Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

Cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839
Telefon: +36 (1) 476-1195
Fax: +36 (1) 476-1227
E-mail:okbi@okbi.antsz.hu
Honlap: www.okbi.hu

Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)

Cím: 1221, Budapest, Anna u.5
Postacím: 1775 Budapest, Pf. 101.
Telefon: +36 (1) 482-2000
Fax: +36 (1)-482-2003
E-mail: radbiol@osski.hu
Honlap: http://www.osski.hu/

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (volt OMFI)

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
1024 Budapest, Margit körút 85.
Postacím: 1450 Budapest Pf. 63
Telefon: +36 (1) 476 1168, 06 1 346 9414, 06 1 346 9416
Fax: +36 (1) 476 1307, 06 1 346 9417
Emial: elnok@ommf.gov.hu
Honlap: www.omfi.hu http://www.ommf.gov.hu/

Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ (OEK)

Főigazgató főorvos: Dr. Melles Márta
Főigazgató helyettes főorvos: Dr. Visontai Ildikó
Gazdasági igazgató: Sorbánné Zalka Judit
Cím: 1097 Budapest IX. ker. Gyáli út 2-6;
Postacím: 1966 Budapest Pf. 64.
Telefon: +36 (1) 476-1100
Fax: +36 (1) 476-1226
E-mail: oekfoigazgatosag@oek.antsz.hu
Honlap: www.oek.hu

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839/3
Tel..: (1) 428-8272
Fax: (1) 428-8273
E-mail: titkarsag@oefi.antsz.hu
Web: www.oefi.hu

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

Intézetvezető: Dr.med.habil. Martos Éva PhD főigazgató főorvos
Helyettese: Dr. Lugasi Andrea
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/a
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839. .
Telefon: +36 (1) 476-1100
Titkárság: +36 (1) 476-6470
Fax : +36 (1) 215-1545
E-mail: titkarsag@oeti.antsz.hu

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság

Cím: 1138 Budapest, Váci út 174. Laboratóriumi épület IV. emelet
Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1102.
Telefon: +36 (1) 489-5100
Fax: +36 (1) 356-1582
E-mail cím: gyogyfurdo@oth.antsz.hu

Kapcsolódó hírek

Hírfigyelő