Polgármesterek válaszai a kamionok útdíja ügyében

A Levegő Munkacsoport évek óta kampányt folytat annak érdekében, hogy – a legtöbb környező országhoz hasonlóan – Magyarországon is bevezessék a nehéz tehergépjárművek kilométer-arányos útdíját. Ezzel a viszonylag gyorsan bevezethető eszközzel csökkenthető lenne közútjainkon az uniós csatlakozás óta elképesztően megnövekedett kamionforgalom, ráadásul évente több mint 100 milliárd forint bevételt könyvelhetne el a költségvetés. A befolyó díj jelentős részét azok a hazánkon átrobogó külföldi fuvarozók fizetnék, akik jelenleg alig vagy egyáltalán nem járulnak hozzá az utak fenntartásához, építéséhez, valamint a kamionok okozta környezeti, egészségi és vagyoni károk enyhítéséhez. A Levegő Munkacsoport a kampány során elkészült tájékoztató kiadványt egy kísérő levéllel együtt hazánk valamennyi önkormányzatához eljuttatta. Erre sok válasz érkezett az ország minden tájáról (a kis lélekszámú falvaktól a nagyvárosokon keresztül a budapesti kerületekig), amelyek egybehangzóan a probléma súlyosságára és a kilométer-arányos útdíj bevezetésének szükségességére hívják fel a figyelmet. A válaszokból az is kiolvasható, hogy Magyarország számos közútján okoznak komoly gondot az átrobogó teherautók, a lakosságot és az önkormányzatokat érő károkat azonban senki nem téríti meg, és pénzhiány miatt az utakat sem tudják felújítani.

Az alábbiakban a Levegő Munkacsoporthoz beérkezett válaszokból idézünk:  

„Szeretnénk csatlakozni a programjukhoz, mert nálunk is nagy a teherforgalom, és semmibe veszik a korlátozásokat, az útjaink tönkrementek.”
Sumony önkormányzata

„A mi településünk, Nemesdéd, Somogy megye nyugati csücskében, közel a Zalai határhoz fekszik. Addig volt nyugalom, amíg zsáktelepülés volt. De kinyílt a világ három irányban, ezáltal "osonó" út lett, mivel az M7-es és a 61-es út között le lehet rövidíteni a távot...”
„A jelenlegi legnagyobb problémánk, hogy a 61-es út teljes felújításához rajtunk keresztül hordják az aszfaltot. Jelentősen megnőtt a forgalom, és a súly miatt szinte rezegnek a házak, a berendezések. De nagyon előrelátók voltak, előtte felvételek készültek a házakról, hogy senki ne támaszthasson kártérítési igényt. Közben szennyvíz beruházás kezdődött, ami útfelbontással is járt, és hiába van kint a 30 km-es sebesség-korlátozó tábla, őrült sebességgel száguldanak át a falun. A rendőrség pedig nem akar érvényt szerezni a korlátozásnak. Itt a zajon és súlyon kívül a légszennyezés is jelentős.”
Nemesdéd polgármestere

„Egyetértek a kilométer arányos útdíj bevezetésével, annak alkalmazásával, természetesen abban az esetben, ha az így befolyó díjak ellenőrizhető módon az utak felújítására, építésére, a környezeti károk enyhítésére kerülnek felhasználásra. Megjegyezni kívánom, hogy ma is van törvényi szabályozás – az utak túlterhelése, valamint a tehergépjárművek megengedett terhelése tárgyában azok súlyos szankciókat is megengednek –, ugyanakkor az ellenőrzésre, a büntetés kiszabására jogosultak és kötelezettek rendszerint nem teljesítik kötelezettségeiket.”
Medgyesegyháza polgármestere

„Községünk lakói számára komoly gondot okoz a 20 tonnás tehergépjárművek átmenő forgalma. Ezen az úton bonyolódik a Pápa-Zirc közötti teherforgalom jelentős része, de a fuvaroztatók előszeretettel elkerülik a 8-as utat, mert így jelentősen csökkenthető a megtett út. A közút nem a mai megnövekedett szállítható súlyra és a sebességre épült ki. A falu házai évtizedekkel ezelőtt épültek, az akkori előírásoknak megfelelően, természetesen az akkori forgalmat figyelembe véve. Azóta a teherautók összsúlya, sebessége jelentősen megnőtt.”
Pénzesgyőr polgármestere

„Egyetértünk a tervezett útdíj bevezetéssel, s azt az utak javításának visszaforgatására kellene felhasználni.”
Mosonmagyaróvár önkormányzata

„Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Levegő Munkacsoport – nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetéséről szóló – javaslatával egyetért, és azt támogatja.”
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2010. (III. 17.) határozata

„Ismerve és átérezve a nehézgépjárművek közlekedésének káros hatásait, messzemenően támogatunk minden olyan reális megoldást, amely ezek mérséklésére irányul, beleértve a nehézgépjárművek kilométer arányos útdíjának bevezetéséről szóló kezdeményezést is.”
Göd város polgármestere

„A kiadványban szereplő törekvésekkel szakmailag egyetértünk, hiszen a nehéz tehergépjárművek jelentős károkat okoznak a közutakban. Városunkban az elkerülő út átadásával egy időben bevezetett forgalomkorlátozásnak (7,5 tonnás átmenő teherforgalom tiltása) köszönhetően a városi utakat nagyobb teherforgalom nem terheli... ...A nehéz-tehergépjárművek közúton történő közlekedésének visszaszorítására, a kilométer alapú díjszabás bevezetésére véleményünk szerint kormányzati szintű döntésekre és jogszabály-módosításokra van szükség. Indokolt lehet a településrendezési és építésigazgatási szabályokba történő beavatkozás is, mely a telephelyen történő raktározásra, és a vasút igénybevételére késztetné a gyártó cégeket, ugyanis most a közutakat használják raktárként.”
Székesfehérvár megyei jogú város polgármestere

„A város lakosságát nagymértékben zavarja az áthaladó kamionok forgalma, valamint az áthaladás következtében felvert por, illetve a kamionok által kibocsátott kipufogógáz és a közlekedés zaja... ...Az Önök kezdeményezését támogatom, a magam részéről egyetértek a teherforgalom vasúti lebonyolításával, a közúti teherforgalom visszaszorításával.”
Balatonalmádi polgármestere

„Úgy gondoljuk, hogy a mindenféle útfajtára érvényes, 12t megengedett össztömeg feletti gépkocsikra vonatkozó kilométer arányos útdíj fokozatos bevezetése (mely függ a jármű súlyától és szennyező anyag kibocsátásától) időszerű és támogatásra érdemes javaslat. A kezdeményezéssel mind össztársadalmi, mind helyi érdekeket figyelembe véve egyet kell érteni.”
Budapest XX. kerület polgármestere

„Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Levegő Munkacsoport felhívásával egyetért, a nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetését esetlegesen támogatja.”
Mezőberény Város képviselő-testületének 160/2010. (III. 29.) számú határozata

„Az Önök által felvetett probléma ma majdnem minden településnek és országos közútnak a problémája, és ezek a problémák fokozottan jelentkeznek a gazdaságilag fejlett részeken, valamint a turizmus, és azt kiszolgáló kereskedelmi hálózatokkal érintett területeken.”
Siófok város jegyzőjének megbízásából

„Levelük szívünk szerint szól, egyetértünk minden szavával. A jelzett probléma Szarvas városban fokozottan jelentkezik. A városunkat átszelő 44-es sz. főúton közel 15000 E/nap a forgalom... ...A kialakult kátyúk, burkolatsüllyedések, közmű aknasüllyedések által a hely járművekben okozott károkon túlmenően, a levegőszennyezettség is veszélyezteti a lakosság egészségét... ...Rendszeresen jelezzük a Magyar Közút felé a balesetveszélyes úthibákat, melyek kijavítása több esetben forráshiányra való hivatkozással elmarad.”
Szarvas város polgármestere

„Támogatom a munkacsoport kezdeményezését, támogatnám a MÁV fejlesztését, a leépítés azonnali megszüntetését.”
Balatonszárszó polgármestere

„Szurkolok az olyan elkötelezetteknek, mint Önök és a hasonlóan gondolkodóknak. Sajnos hosszú, nagyon hosszú még az út odáig, hogy a világ sorsát meghatározó emberek az egyéni érdekeiket rendeljék alá a köznek, ennek a szép bolygónknak melyet úgy hívnak Föld.”
Pócspetri polgármestere

„Álláspontom szerint hasznos lenne nemcsak Jászberény városa, de Magyarország szempontjából is egy hasonló megoldás alkalmazása, mint Svájcban, Ausztriában, Németországban, Csehországban és Szlovákiában.”
Jászberény város polgármestere

„Véleményünk szerint egy fejlett társadalomban nem lehet elfogadott tény, hogy a nehéz gépjárművek olyan mértékű zajt, rezgéseket és levegőszennyezést okoznak, amely ellehetetleníti elsősorban az út mentén lakók életét. A helyzet végleges megoldása közös érdekünk, Újbuda Önkormányzata támogatja azon erőfeszítéseket és intézkedéseket, amelyek egy élhetőbb környezet, egy élhetőbb Budapest kialakítását szorgalmazzák.”
Budapest XI. kerület polgármestere

Összeállította:
Dr. Bendik Gábor
a Levegő Munkacsoport jogásza

Hírfigyelő