Mit ajánljon Magyarországnak az EU?

Jelentősen emelje az oktatás és az egészségügy színvonalát, az uniós források egy részét a pedagógusok életpálymodelljének megvalósítására fordítsa, továbbá hozzon érdemi intézkedéseket a korrupció és adócsalások visszaszorítására! Egyebek mellett ezt kellene ajánlania az EU-nak Magyarország részére – írta a Levegő Munkacsoport az Európai Bizottságnak eljuttatott véleményében.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete több civil szervezetet kért fel arra, hogy véleményezze az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagját, amelynek célja a pénzügyi stabilitást, a gazdaság fellendítését és a munkahelyteremtést szolgáló költségvetési és gazdasági reform elősegítése. A Levegő Munkacsoport válaszában kifejtette: a kitűzött célokkal teljes egészében és az ajánlások túlnyomó részével is egyetért, azonban helyenként kiegészítéseket és módosításokat javasol.

Mindenekelőtt sürgetni kellene a magyar kormányt, hogy hozzon érdemi intézkedéseket a korrupció, a fekete- és szürkegazdaság visszaszorítására. Erre vonatkozóan több civil szervezet (így a Levegő Munkacsoport és a Transparency International is) konkrét, gyorsan megvalósítható javaslatot tett, azonban ezek a kormányzatnál többnyire süket fülekre találtak. Halaszthatatlan a hatóságok, ellenőrző szervek komoly fejlesztése is – annál is inkább, mert ezeket a szerveket az elmúlt tíz évben oly mértékben legyengítették, hogy képtelenek ellátni a jogszabályokban előírt feladataikat.

Egyetértve a Bizottság azon javaslatával, hogy a gazdasági szabályozás, jogalkotás átláthatóságát és megalapozottságát javítani kell, azonban a Levegő Munkacsoport szerint ennek érdekében megfelelő elemzéseket kellene készíteni, továbbá megerősíteni a témával foglalkozó civil szervezetek részvételi lehetőségeit. Ez annál is inkább szükséges, mert ezeken a területeken az elmúlt két évben súlyos visszalépések történtek.

Teljesíteni kellene az Európai Unió Tanácsa 2010/410/EU számú ajánlásának 5. számú iránymutatásában foglaltakat. Ezek szerint a tagállamoknak a gazdaságpolitikájukat úgy kell alakítaniuk, hogy az a természeti erőforrásokkal való takarékoskodást és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezze. Ehhez részletes, végrehajtható és végrehajtandó intézkedési tervet kell kidolgozni.

Ellentétben a Bizottság ajánlásával, a Levegő Munkacsoport úgy véli, hogy nem csak és nem is elsősorban a tömegközlekedést kell reformálni, hanem az egész közlekedési rendszert. Mindenekelőtt meg kell szüntetni azokat a hatalmas nyílt és rejtett támogatásokat, amelyeket az állam nyújt a személy- és tehergépkocsi-közlekedésnek.

Jelentősen növelni kell az oktatási és egészségügyi ráfordításokat. Intézkedési tervet kell kidolgozni és végrehajtani annak érdekében, hogy a kutatás-fejlesztési kiadások 2020-ra elérjék a GDP 1,8 százalékát.

Jelentősen emelje az oktatás és az egészségügy színvonalát, az uniós források egy részét a pedagógusok életpálymodelljének megvalósítására fordítsa, továbbá hozzon érdemi intézkedéseket a korrupció és adócsalások visszaszorítására! Egyebek mellett ezt kellene ajánlania az EU-nak Magyarország részére – írta a Levegő Munkacsoport az Európai Bizottságnak eljuttatott véleményében.

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke

Hírfigyelő