Megalakult a Magyar Ökotoxikológiai Társaság

Számos hazai oktató, kutató és civil megalapította a Magyar Ökotoxikológiai Társaságot, mely fő feladatának a vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásainak feltérképezését, csökkentését, illetve az erről való tájékoztatás fontosságát tekinti. Mindezt hazai és nemzetközi együttműködések keretében képzelik el.

Darvas Béla professzor kezdeményezésére március 11-én megalakult a Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT). A szakmai szervezetet számos oktató, kutató és civil alapította. Az új szervezet elnöke Darvas Béla, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, alelnökei Major Jenő, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet főigazgató-helyettese és Simon Gergely, a Levegő Munkacsoport programvezetője. A huszonkét alapító tag között több neves hazai intézmény munkatársát megtalálhatjuk.

A MÖTT alapító tagjai a következők: Ács Sándorné, Bakonyi Gábor DSc, Báskay Imre, Bozsik András CSc, Darvas Béla DSc, Dura Gyula CSc, Fekete Gábor PhD, Hartman Mátyás, Heltai György DSc, Kukolya József PhD, Major Jenő PhD, Márialigeti Károly DSc, Móra Veronika, Murányi Attila DSc, Nagy Péter István PhD, Roszík Péter, Simon Gergely, Székács András DSc, Szoboszlay Sándor PhD, Törökné Tamásné Kozma Andrea PhD, Varga L. György PhD és Záray Gyula DSc.

Az egyesület feladata a vegyi és biológiai ágenseknek a bioszférára, annak alkotóelemeire és ezen belül az emberi egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata. A MÖTT célja, hogy feltárja a káros hatásokat és elősegítse azok lehető legkisebbre csökkentését. E célokat hazai és határon túli kutatással, oktatással, konferenciák szervezésével, kiadványok megjelentetésével kívánja elérni. További cél a magyarországi és uniós szabályozás segítése. Az egyesület céljait a hazai és határon túli intézmények szakembereinek megszervezésével, szakmai fórum biztosításával, rendszeres országos rendezvényszervezéssel (kémiai és genetikai biztonsági területek), oktatással, tanácsadással, mintaprojektek végrehajtásával, továbbá a jövőben tudományos folyóirat indításával kívánja megoldani. A MÖTT tudományos eredményei és hírei jelenleg a Biokontroll negyedéves tudományos lap ökotoxikológiai rovatában jelennek meg.

Simon Gergely
a Levegő Munkacsoport programvezetője és a MÖTT alelnöke

Hírfigyelő