Lezárult az MTA NKI vizsgálata – forgalomban maradhat a rákkeltő ragacs

A Levegő Munkacsoport 2010 áprilisában egy sajtóközleményben jelezte, hogy az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében (NKI) illegálisan forgalmaznak hazánkban betiltott egészségkárosító diklórfosz hatóanyag tartalmú terméket. Az ügyben vizsgálat indult, amely nem igazán megnyugtató eredménnyel zárult most le.

Az MTA NKI Csalomon Csoportja által forgalmazott egyes csapdatípusokban használt ragacsanyag (Tangle Trap) a Kutatóintézet honlapján már elérhető biztonsági adatlap szerint ugyanis rákkeltő, mutagén hatású lehet. Mivel a felhasznált anyag a hazai és az európai uniós jogszabályok szerint is rákkeltőnek minősül (44/2000. EüM. rendelet, 1272/2008/EK rendelet), alkalmazása bejelentéshez kötött, és számos biztonsági, egészségvédelmi előírást kell betartani használatakor. Az anyag bőrrel nem érintkezhet, kezeléséhez gumikesztyű, illetve elszívó fülke használata szükséges. A Csalomon csapdákat ezért csak ideiglenesen és kizárólag a szakmai felhasználók részére engedélyezték újra. A Levegő Munkacsoport bízik benne, hogy a rákkeltő ragacs minél hamarabb lecserélésre kerül egy kevésbé kockázatos anyagra, így minden megrendelő újra vásárolhat majd csapdát, nem csak a szakmai felhasználók.

Abban azonban csak reménykedhetünk, hogy a közlemény tartalmának megfelelően valóban senkit nem ért egészségkárosodás, a hosszú távú krónikus hatások ugyanis nem mérhetőek azonnal, így nehezen kimutatható a kitettség és az esetleges hatás közötti összefüggés. Mivel korábban biztonsági adatlapot nem biztosítottak a termékhez, az elmúlt időszakban számos, elsősorban a ragacslapokkal aktívan dolgozó rovartani szakember egészségét veszélyeztették, de a tömegesen értékesített termék egyszerű felhasználói sem kerülhették el a kézzel való érintkezést.

Budapest, 2010. június 25.

Simon Gergely
környezetkémikus
Levegő Munkacsoport

Hírfigyelő