Civil delegáltak választása a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsba

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2008-ban megválasztott civil delegáltjainak mandátuma most járt le, ezért új választás lesz a testületbe, amelyhez 2011. március 14-ig várják az országos hatáskörű civil szervezetek képviselőinek jelentkezését.

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési folyamat feladatairól szóló 100/2007. (XI.14.) OGY határozattal 2007 novemberében létrehozta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot (NFFT). A Tanács – jogállása szerint – egyeztető, véleményező és javaslattevő testület, amely a fenntartható fejlődés nemzeti szintű megvalósításának elősegítése érdekében az Országgyűlés, továbbá a saját kezdeményezésére napirendre tűzött kérdéseket vitat meg. A Tanács kiemelt feladata a nyilvánosság és a társadalmi részvétel erősítése a fenntartható fejlődés társadalmi tudatosságának növelése érdekében.
A parlamenti pártok képviselőcsoportjai, a kormány, a Magyar Tudományos Akadémia, a gazdasági kamarák, az egyházak, a szakszervezetek, a munkaadói szervezetek, az  önkormányzati szövetségek, a Magyar Rektori Konferencia, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint országos hatókörű civil szervezetek küldhetnek tagokat a Tanácsba. A Tanács tagjai semmilyen díjazásban nem részesülnek.
Civil szervezetek esetében az adott tevékenységi körben működő országos hatáskörű szervezetek – amelyek képviseltetni szeretnék magukat a Tanácsban – a maguk által meghatározott módon választják meg delegáltjaikat. Tekintettel arra, hogy az országgyűlési határozatban nevesített kategóriákhoz tartozó civil szervezeteknek – kivéve a környezet- és természetvédő szervezeteket – nincs delegálási célra létrehozott országos fórumuk, az NFFT Titkársága segíti e kategóriák delegáltjainak megválasztását.
A 2008 szeptemberében megválasztott civil delegáltak mandátuma most járt le, így a közeljövőben választásra kerül sor. Az előző alkalomhoz hasonlóan az előre megjelölt tevékenységi körben bejelentkezett összes szervezet egy-egy képviselője személyesen vesz részt a választási eljárásban. Egy embernek egy szavazati joga van, a jogot átruházni nem lehet. Jelölni bárkit lehet a megjelentek közül. Ezt követően néhány percben bemutatkoznak azok a jelöltek, akik a felkérést elfogadták, majd titkos szavazással döntenek a delegáltak.

A minél szélesebb körű civil részvétel érdekében az NFFT Titkársága hirdetést ad fel két országos napilapban, illetve elektronikus úton a lehető legszélesebb körben megjelenteti a felhívást. Felkéri az olvasókat, amennyiben tudomásuk van más szervezetekről, amelyek eddig nem értesültek a lehetőségről, továbbítsák nekik a hírt.
A jelentkezési lap kitölthető az Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács honlapján (www.nfft.hu) 2011. február 14-étől 2011. március 14-ig. A találkozó időpontjáról és helyéről az érdeklődő szervezeteket elektronikus levélben értesítik.

Hajtman Ágnes
Levegő Munkacsoport

Hírfigyelő