Alternatív üzemanyagok terjedése az Európai Unióban

2014. október 22-én fogadták el az Európai Parlament és az Európai Tanács irányelvét arról, hogy milyen ütemezéssel jöjjenek létre azok a hálózatok, amelyek állomásaiból a gépjárművek nem benzint, nem gázolajat, hanem valamilyen más üzemanyagot tudnak vételezni. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a súlyosan környezetszennyező és az éghajlati katasztrófát elősegítő benzines és dízelolajjal hajtott gépkocsiktól, hajóktól, minél előbb ki kell építeni ezeket a töltőállomás-hálózatokat.

Hat éve már, hogy a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyik célkitűzéseként 10 százalékos arányát írta elő a megújuló energiaforrásoknak a közlekedési üzemanyagokban. Az alternatív üzemanyagok lehetőségeit vizsgálva az Európai Bizottság 2013 januárjában a villanyt, a hidrogént, a bioüzemanyagokat, a földgázt és a cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) nevezte meg, mint a kőolaj helyettesítésére hosszú távon alkalmas fő alternatív üzemanyagot. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy számolni kell ezek kombinációjával, a vegyes hajtású gépjárművekkel is. E szempontok figyelembevételével kell kialakítani az irányelv bevezetése szerint a tagállamok saját politikáját az alternatív üzemanyagtöltő állomások hálózatának kiépítésére. Ezek kialakításakor azt is figyelembe kell venni, hogy korábban a transzeurópai közlekedési hálózatra vonatkozó iránymutatásokba már belekerült minden közlekedési mód dekarbonizációja az alternatív meghajtórendszerek bevezetésének és a kapcsolódó infrastruktúra biztosításának az ösztönzésével. A TEN-T iránymutatások előírják továbbá, hogy az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott törzshálózat belvízi és tengeri kikötőiben, repülőterein és közútjain biztosítani kell az alternatív üzemanyagok rendelkezésre állását. Erre pénz is van, nevezetesen az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, amiből támogatható az alternatív, tiszta üzemanyagtöltő állomások infrastruktúrájának kiépítése a tágabb, általános hálózatban is.

Az irányelv bevezetésében szó van az intelligens mérőeszközökről is, amelyek „járuljanak hozzá a villamosenergia-rendszer stabilitásához azáltal, hogy az akkumulátorokat az általában alacsony villamosenergia-kereslet idején töltik fel a hálózatból, és lehetővé teszik a biztonságos és rugalmas adatkezelést. Ezáltal hosszabb távon az is lehetővé válhat, hogy az elektromos járművek akkumulátoraikról általában magas kereslet idején energiát töltsenek vissza a hálózatba.” A 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint kialakított intelligens mérési rendszerek által szolgáltatott valós idejű adatok használatával biztosítható a hálózatok stabilitása és a töltési szolgáltatások ésszerű, vásárlóbarát használata.

Ahhoz, hogy az alternatív üzemanyagok a lehető legszélesebb körben elterjedjenek a közlekedésben (de biztosított legyen a technológiasemlegesség is, továbbá a fenntartható villanymobilitás előmozdítására), a Bizottságnak el kell elfogadnia a „Tiszta energiák a közlekedésben: az alternatív üzemanyagok európai stratégiája” című közleményben meghatározott stratégiát.

Az irányelv előírja az alternatív üzemanyagok piacának fejlesztésére és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére vonatkozó, 2016. november 16-ig elkészítendő nemzeti szakpolitikai keret tartalmát. Ebben értékelni kell a közlekedésben az alternatív üzemanyagok helyzetét és jövőbeli fejlődését, és meg kell fogalmazni konkrét célkitűzéseket, valamint a szükséges intézkedéseket is. A nemzeti szakpolitikai kereteknek összhangban kell állniuk az Unió hatályos környezet- és éghajlatvédelmi jogszabályaival.

A tagállamoknak 2020. december 31-ig gondoskodniuk kell elegendő villanytöltő-állomás kiépítéséről legalább a sűrűn lakott területeken. A nyilvános töltőállomások üzemeltetői által megszabott áraknak ésszerűnek, könnyen és egyértelműen összehasonlíthatónak és átláthatónak kell lenniük. A CNG-töltőállomásokra a határidő 2020 vége, a hidrogén- és a földgáz-töltőállomásokra a határidő 2025 vége, a cseppfolyós LNG földgáz-töltőállomásokra a kikötőkben pedig 2030 vége.

Vargha Márton
a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse

Hírfigyelő