Ajándék méregnek ne nézd az engedélyét?

Mi történt az MTA Növényvédelmi Kutató Intézetében?

A Levegő  Munkacsoport április 22-én lakossági bejelentést kapott arról, hogy az MTA Növényvédelmi Kutató Intézete (MTA NKI) Csalomon rovarcsapda termékének megvásárlása esetén ajándékként molyirtó csíkot ad, mely egy forgalomból már kivont, diklórfosz elnevezésű rovarirtó hatóanyagot tartalmaz. (Egy „Chemotox Molyirtó kazetta szabadforgalmú irtószer” feliratú tájékoztatóba csomagolt VAPORTAPE II márkanevű molyirtó csíkot mellékeltek. A termék gyári csomagolásán 10%, a Chemotox molyirtó kazetta tájékoztatón, pedig 20% diklórfosz tartalom szerepel.)

A diklórfosz használatának beszüntetése a környezetvédelem sikere, hiszen ezt a – Magyarországon sokáig a köztéri szúnyogirtásban is használt – anyagot részben azért tiltotta be az EU a növényvédelemben, mert génkárosító (mutagén) és rákkeltő kockázatai vannak. Ezt többek között az MTA NKI kutatói is hangsúlyozták, akik munkája hozzájárult ahhoz, hogy három éve ezt az anyagot is kitiltották a hazai rovarirtásból.
A Levegő Munkacsoport jelezte az illegális forgalmazást a VPOP Bűnügyi Igazgatósága, valamint az FVM Növény- és Talajvédelmi Főosztálya felé, továbbá kérte a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárát is, hogy mihamarabb tisztázza a fenti esetet és tegye meg a szükséges intézkedéseket. A Levegő Munkacsoport az illetékesek értesítése mellett a sajtó számára is nyilvánosságra hozta a történteket. A hozzánk érkezett bejelentést megkapta az ÁNTSZ is, akik próbavásárlás során meggyőződtek a bejelentés valódiságáról, és megindították az eljárást.
Az ÁNTSZ közleménye szerint: “Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete veszélyes anyag/keverékkel végzett tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettséggel a kémiai biztonsági törvény alapján az ÁNTSZ felé nem élt. A készítmény forgalmazásához az Országos Kémiai Biztonsági Intézettől regisztrációs számmal nem rendelkezik, továbbá a biocid termék forgalmazásához OTH engedélyt nem kértek. Tevékenységük során felhasznált egyéb veszélyes, illetve nem veszélyes forgalmazott termékre biztonsági adatlap nem áll rendelkezésükre. A dolgozók kémiai kockázatbecslése hiányzik, a forgalmazást intézményi és lakossági szinten végzi, biztonsági adatlap továbbadásáról nem gondoskodik. Az angol illetve magyar nyelvű tájékoztatók félreérthető információt tartalmaznak az összetételre vonatkozóan.”
Az ÁNTSZ Kistérségi Intézete ez alapján azonnali hatállyal megtiltotta a Csalomon csapdák (Chemotox molyirtós kazettás, valamint ragasztós csapdák) előállítását és forgalmazását. Az MTA vezetése április 26-án hétfőn felfüggesztette az NKI intézet igazgatóját beosztásából, és bejelentette, hogy fegyelmi vizsgálatot indít.
A Levegő Munkacsoport közleményben fejezte ki megdöbbenését, hogy a hazai növényvédelmi tudományos kutatás vezető intézményében ilyen súlyos jogsértés történhet. Magyarországon a kemizáció felel az elhalálozások 15 százalékáért, ráadásul minden negyedik ember rákban hal meg, mely daganatos megbetegedések egyik fő felelősei a rákkeltő, szintetikus vagy szennyezésként képződő vegyi anyagok.
A Levegő Munkacsoport teljesen elfogadhatatlannak tartja, hogy egy rákkeltő hatással gyanúsított és emiatt tiltott – egyébként is könnyen kiváltható – anyagot bárki forgalmazzon. Egy ruhásszekrényben hosszasan használt, megfelelő tájékoztatóval nem ellátott diklórfoszos csík véleményünk szerint egészségügyi kockázatot jelent, ezért kérjük a lakosokat, hogy akihez került ezen illegális termékből, azok vigyék azt vissza a forgalmazóhoz, jelen esetben az MTA Növényvédelmi Kutató Intézetébe!

Simon Gergely
környezetkémikus

Hírfigyelő