Aggályos bányaterv a Bakonyban

A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához egy lakos panasszal fordult, mert az Északi-Bakony előterében (Bakonycsernye, Szápár, Csetény község külterületén) mélyművelésű barnaszénbányát terveznek nyitni. Jelenleg a környezetvédelmi engedélyezési eljárás előzetes vizsgálati szakasza folyik. A helyi lakosok a beruházást több szempontból aggályosnak tartják. Nem derül ki például a vizsgálati anyagból a bányatelek külszíni létesítményeinek pontos elhelyezkedése, továbbá a kitermelt anyag szállítására vonatkozó környezeti hatások becslése is elnagyoltnak tűnik. A tervezett szállítási útvonal egyébként is alapvető aggályokat vet fel a lakosok szerint, hiszen közúton, a lakott területeken keresztül történne a kitermelt barnakőszén szállítása, ami komoly lakossági konfliktusokhoz vezethet a nehéz tehergépjármű-forgalom okozta rezgés- és zajterhelés, valamint légszennyezés miatt.

A kitermelt barnaszén felhasználásának egyik fő célja a környékbeli háztartások tüzelőanyag-ellátása lenne a vizsgálati anyag szerint. Ez szintén aggodalomra ad okot, hiszen a háztartási széntüzelés, különösen a barnakőszén használata nagyban hozzájárul a fűtési szezonban a helyi légszennyezés növekedéséhez, a korom- és a kén-dioxid-kibocsátáshoz. Ezt a már a 90-es években korszerűtlenné vált fűtőanyagot nem lenne szerencsés ismételten elterjeszteni a környéken.

A lakosok tartanak attól, hogy a szállítási útvonalak megváltoznak majd, és így még az eddigi terveknél is több lakost fog érinteni az átmenő forgalom. Félelmet okoz számukra az is, hogy nem ismerik a rekultivációs terveket, és az is kérdéses, hogy a meddőanyag tárolása meddig fog a bányatelek területén zajlani, és annak összetétele pontosan milyen lesz. Félnek továbbá a bányászati tevékenység által okozott felszínmozgásoktól és az esetleges ipari balesetektől.

A Levegő Munkacsoport részben osztja az aggodalmakat, és a tervezett létesítmény pontosabb megismerése, valamint a lakosok érdekeinek képviselése érdekében a környezetvédelmi eljárásba ügyfélként bejelentkezik.

Bendik Gábor
környezetvédelmi szakjogász
(a Levegő Munkacsoport megbízásából)

Hírfigyelő