A zöld munkahelyteremtésről - Andor László a Levegő Munkacsoportnál

AndorLászló, az Európai Unió foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosa és HegyiGyula, a biztos kabinetjének tagja 2012. március 5-én meglátogatta a Levegő Munkacsoport irodáját. A találkozóra azért került sor, mert Andor László meg kívánta ismerni a környezetbarát gazdasággal kapcsolatos tanulmányai, tevékenysége révén nemzetközi hírnévre szert tett Levegő Munkacsoportálláspontját azöldmunkahelyteremtés lehetőségeiről. Andor László elmondta, hogy az Európai Bizottság idén áprilisban egy foglalkoztatáspolitikai csomagot kíván megjelentetni, amelynek részét képezi a zöld munkahelyteremtés. Az EU elnökségi tisztét ellátó Dánia határozottan képviseli azt az álláspontot, hogy elkerülhetetlen a zöld növekedésre történő átállás a világgazdaságban. Ezt mutatja, hogy számos gyorsan fejlődő ország – például Kína, Japán, Dél-Korea – óriási befektetésekkel ösztönzi a zöld gazdaság kialakítását. Ha az EU meg akarja őrizni a versenyképességét, akkor haladéktalanul lépnie kell a zöld munkahelyteremtés terén is. Ezt pedig úgy kell megtennie, hogy egyúttal fenntartsa, illetve megteremtse a szociális biztonságot minden uniós polgár számára. Andor László hangsúlyozta: feladata, hogy a tagállamokkal, a civil szervezetekkel, a munkavállalók és az üzleti élet képviselőivel szoros együttműködésben megoldást keressen a munkanélküliség problémájára, elősegítse a munkanélküliek újbóli elhelyezkedését, valamint megelőzze a további elszegényedést és a társadalmi kirekesztődés erősödését. Mindezt pedig úgy kell megtenni, hogy érvényesüljenek a környezeti fenntarthatóság szempontjait is.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke kifejtette, hogy az EU „Európa 2020” stratégiájában rögzítetteknek megfelelően mindenekelőtt a humán erőforrásokba kell befektetni. Ez egyúttal önmagában is zöldíti a gazdaságot, hiszen a képzés, a kultúra, az egészségügy, a kutatás-fejlesztés és innováció túlnyomó részben emberi alkotómunkát igényel, nem pedig nagy mennyiségű energia és (nyers)anyag felhasználását. Ehhez a források is rendelkezésre állnának: meg kell szüntetni a súlyosan piactorzító, illetve a nagy környezetszennyezést ösztönző támogatásokat. Ennek érdekében a Levegő Munkacsoport (nemzetközi szinten pedig többek között az Európai Zöld Költségvetés nevű szervezet , a GreenBudgetEurope) rendszeresen dolgoz ki ajánlásokat. A Levegő Munkacsoport konkrétjavaslatot dolgozott ki a 2012. évi magyar állami költségvetés számára.

A beszélgetésben résztvevők további javaslataikkal is a környezetvédelmi szempontokat és a munkahelyek létrehozását kívánták egyaránt elősegíteni.

Szóba került amezőgazdaság, a vidéken élők életkörülményeinek, foglalkoztatásának kérdése. Az eddig domináló földalapú támogatást célszerű lenne jelentősebb mértékben a közérdeket szolgáló tájhasználathoz, az ökológikus gazdálkodást és a biológiai diverzitás megőrzését szolgáló gazdálkodáshoz átcsoportosítani.

Ugyancsak egyetértettek a jelenlevők azzal, hogy a dán elnökség által szorgalmazott szigorúbb energiahatékonysági irányelv, valamint – az uniós szinten – 20 százalékos energiamegtakarítás minden tagországra kötelező legyen. Csak céltudatosabb szakpolitikával, a nemzetközi és hazai források célzott felhasználásával tudjuk az épületek korszerűsítését felgyorsítani, ami munkahelyek teremtéséhez, az épületek olcsóbb üzemeltetéséhez, az import energiaszükségletek jelentős csökkenéséhez vezet.

A résztvevők kritikákat fogalmaztak meg az EU szakpolitikáival kapcsolatban. Túlságosan nagy hangsúlyt helyez Brüsszel az áruk, a szolgáltatások, a tőke szabad áramlására, és jóval kevesebb erőfeszítést tesz a korábban alapelvként hangoztatott szolidaritásra, a szegényebb tagállamok társadalmának felzárkóztatására. Ez az egyoldalú figyelem hozzájárult a mostani válság kialakulásához. A jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kellene kapni a fiskális egyensúly mellett a foglalkoztatási mutatóknak. A munkaigényes gazdaság a tapasztalatok szerint zöldebb, mivel az energia és a természeti erőforrások pazarló felhasználását jelentős részben élőmunkával helyettesíti.

Ha Brüsszel komolyan kíván az uniós állampolgárok helyzetén javítani, és az Unió fenntartható fejlődését, versenyképességét elősegíteni, akkor nemcsak elvi szinten, hanem a gyakorlatban is újra kell gondolnia a prioritásait.

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke

Hírfigyelő