A legnehezebb terepen is eredményesek a szolgáltató civilek

Magyarország legnagyobb környezet-egészségügyi problémája a légszennyezés, évente közel 15.000 ember idő előtti halála, sok millió betegen töltött munkanap és 160.000 elvesztett életév okozója. Európa-szerte alig-alig csökken a szennyezettség szintje, ennek ellenére a Szolgáltató Civilek, egy öt civil szervezet által létrehozott koalíció mégis eredményeket tudott elérni.

A KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) felmérte az avar- és kerti hulladék égetést szabályzó rendeleteket 200 önkormányzatnál, és javaslataikra 4 önkormányzat rövid időn belül teljes égetési tilalmat szavazott meg, illetve máshol is jelentős szigorítások léptek életbe. Ezzel közel százezer lakos számára teremtődött meg az esély a tisztább levegőre az év kritikus időszakában.

Az Esély Labor Egyesület és a Kötháló egyik tagszervezete, a Levegő Munkacsoport közös, reprezentatív országos közvéleménykutatással tárta fel a legveszélyesebb légszennyező, az illegális hulladékégetés elterjedtségét és a motivációkat. Kiderült, hogy csak kisebb részben a szegénység, nagyobb részben a tájékozatlanság, a figyelmetlenség okozza az égetéseket. Ez is hozzájárult a kormány által indított, az illegális hulladékégetés veszélyeit bemutató „Fűts okosan!” kampány szélesebb körű médiamegjelenéséhez és a Belügyminisztérium szociális tűzifakeretének növeléséhez. Szemléletformálás terén is jelentős eredményeket értek el a civilek, így ma már egyre kevésbé elfogadott az avarégetés és az illegális hulladékégetés a társadalomban, és tudatosul a szilárd tüzelés légszennyezésének szerepe.

A koalíciós tagok közül a Habitat for Humanity a lakhatási körülmények biztosításával korábban hajléktalan embereket juttat lakáshoz. A hajléktalanok gyakran olyan viskókban laknak, ahol hőszigetelés híján szinte állandóan fűteni kell télen, legtöbbször hulladékok elégetésével. A lakhatáshoz jutás így a légszennyező anyagok kibocsátását is mérsékli.

A Női Érdek pedig felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy „a szegénységnek női arca van”, gondoljunk csak a sokgyerekes, egyszülős (jellemzően anyáról van szó), egykeresős vagy kereső nélküli családokra és a tartósan beteg, fogyatékos hozzátartozót gondozókra, akik szintén legnagyobbrészt nők. A lakhatással, energiahasználattal kapcsolatos, szegénységre jellemző problémák, például a rossz minőségű tüzelőanyaggal való fűtés és főzés egészségkárosító hatásai a szegénységben élő nőket és gyermekeket fokozottan veszélyeztetik.

A Szolgáltató Civilek tagjai a Kötháló (környezeti tanácsadó irodák hálózata), a Magyar Szegénységellenes Hálózatot működtető Esély Labor Egyesület, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a Habitat for Humanity Hungary és a NOSZA Egyesület. A projektet a Civitates, a Network of European Foundations együttműködési kezdeményezése támogatta.

Hírfigyelő