85 civil szervezet nyílt levele a természet- és környezetvédelemben történt leépítésekkel kapcsolatban

A természet- és környezetvédelemben történt leépítések ügyében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország levelet írt Nagy István agrárminiszternek, melyet a csatlakozó szervezetekkel együtt 85 civilszervezet írt alá.

Nyílt levél

Tisztelt Miniszter Úr!

Hazánk környezetvédelmi civil szervezeteiként szeretnénk felhívni a figyelmét a 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat „a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről” végrehajtásával kapcsolatos problémákra. Ismereteink szerint az Agrárminisztérium a kormányrendelet végrehajtása során a minisztérium teljes állományához képest aránytalanul nagymértékben sújtotta a környezetvédelem területét. A minisztérium részére kirótt 252 fős létszám az egész minisztériumra vetítve 32%-os leépítést írt elő, míg tudomásunk szerint a Környezetügyért Felelős Államtitkárságra közel 50%-os leépítés lett kiróva.

Különösen fájdalmas intézkedésnek értékeljük ezt, figyelembe véve azt az ágazatot érintő hosszútávú intézkedési sort, melynek következtében a 2010-ben megszüntetett akkor 400 fővel működő Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kapacitásai a mai napra az AM Környezetügyért Felelős Államtitkárságán töredékére, hozzávetőlegesen 70 főre csökkennek. Erre a folyamatra és ennek káros következményeire már számtalan alkalommal, a legkülönbözőbb fórumokon és formában felhívtuk a természetvédelemért felelős minisztérium és a kormány mindenkori vezetőinek figyelmét, ezt folyamatosan dokumentálva közzé is tettük a www.magyartermeszet.hu honlapon. Állj ki a magyar természetért kampányunk keretében a környezet- és természetvédelem ügyéért aggódó állampolgárok nagy számban fejezték ki ellenvéleményüket a folyamattal kapcsolatosan, amely úgy tűnik, ennek ellenére folytatódik.

A természetvédelmi érdekek érvényesítésének kormányzati hiányosságait jól jelzi az is, hogy az elmúlt időszakban több ügyben is (állami tulajdonú Natura 2000 földterületek értékesítése, nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő földterületek Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez történő telepítése) olyan alkotmánybírósági döntések születtek, melyek a természetvédelmi oltalom szintje csökkentésének elkerülésére hívták fel a kormányzat figyelmét.

 A környezetvédelmi szakterület aránytalan sújtása a leépítések során azért is különösen váratlan, mert a tiszta profilú környezetügyi államtitkárság megalakulása, a két helyettes államtitkárság és hat főosztály létrehozása azt a szándékot mutatta, hogy a Minisztérium reagál az egyre égetőbb környezetvédelmi kihívásokra, és elkezdte emelni az ágazat súlyát. A napokban végrehajtott súlyos, és más államtitkárságokhoz képest aránytalan leépítés ennek ellenkezőjéről tesz tanúbizonyságot, és a környezet- és természetvédelem központi közigazgatási szervének működésképtelenségét vetíti előre.

Mindez történik akkor, amikor mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy az ágazat feladatai nem csökkennek, hanem folyamatosan növekednek. Minden, a környezetügy témáját érintő hazai és nemzetközi jelentés azt mutatja, hogy az erőfeszítéseket növelni kell, amelyhez szükséges sokféle eszköz egyike a megfelelő kapacitások biztosítása mind központi, mind helyi szinten. Ha egy pillanatig is komolyan gondoljuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, a Nemzeti Környezetvédelmi Programot, a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervet, amelyeket mind ellenszavazat nélkül fogadott el a Parlament; ha meg akarjuk valósítani az Alaptörvényben rögzített környezeti célokat, mint például a genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaság vagy a természeti erőforrások védelme; ha meg akarunk felelni a nemzetközi vállalásainknak, legyenek azok az EU stratégiai célkitűzései a területen vagy a nemzetközi egyezmények által előírt célok és feladatok, akkor a környezetügy további megnyirbálása elfogadhatatlan.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a védett területek kezelése szempontjából kulcsfontosságú a nemzeti park igazgatóságok közel 20 év alatt kiforrott rendszere, mely a közmunkaprogram sajnálatos megszüntetésén kívül további leépítésre most nem kényszerült.

Alulírott civil szervezetek arra kérjük Miniszter Urat, hogy a környezetügy szervezetrendszerének aránytalanul nagy leépítését szüntesse meg és biztosítsa a megfelelő kapacitásokat az előttünk álló feladatokhoz, mind személyi állomány mind pénzügyi eszközök tekintetében.

Budapest, 2018. november 12.


Kezdeményező szervezetek:

 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 • Magyar Természetvédők Szövetsége
 • WWF Magyarország


82 csatlakozó szervezet:

 • A Parasznyai Ifjúságért Egyesület
 • Bagolybükk Környezet- és Természetvédő Egyesület
 • Baloldali Alternatíva Egyesülés
 • Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány
 • Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
 • Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
 • "Bihar" Kis-sárréti Civilek Társasága
 • Bodrog Egyesület
 • Bors Alapítvány
 • Börzsöny - Ipoly-mente Polgári Természetőrség
 • BTSSZ Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság
 • Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
 • CSEMETETermészet és KörnyezetvédelmiEgyesület
 • Csermely Környezetvédelmi Egyesület
 • Duna Charta
 • Életfa Környezetvédő Szövetség
 • Élőlánc Magyarországért
 • E-misszió természet- és Környezetvédelmi Egyesület
 • Energiaklub
 • Erős Vidék Egyesület
 • Európalánta Egyesület
 • Fauna Alapítvány
 • Fenntarthatóság Felé Egyesület
 • Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
 • Gaja Környezetvédő Egyesület
 • Galgamenti Népfőiskola
 • GATE Zöld Klub Egyesület
 • Geográfusokért Alapítvány
 • Giligán Egyesület
 • Göcsej Természetvédelmi Alapítvány
 • GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete
 • Greenpeace Magyarország Egyesület
 • Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány
 • Harmónium Egyesület
 • Hidra Természetvédelmi és Ifjúsági Egyesület
 • Holocén Természetvédelmi Egyesület
 • Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat (Százhalombatta)
 • Humusz Szövetség
 • Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület
 • Kerekerdő Alapítvány
 • Keszthelyi Környezetvédő Egyesület
 • Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
 • Körlánc Szegedi Munkacsoport
 • Környezeti Tanácsadó irodák Hálózata Szövetség
 • Körös Klub Természet-Környezetvédő Természetbarát Egyesület
 • Közép-magyarországi Zöld Kör
 • Levegő Munkacsoport
 • Magonc Alapítvány
 • Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
 • Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
 • Magyarország Kulturális és Természeti Örökségéért Alapítvány
 • Mezsgye Alapítvány
 • Micimackó és a Természet Alapítvány
 • Mozgalom az Egészséges Város Környezetéért Civil Társaság
 • Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület
 • Nők a Balatonért Egyesület
 • Országos Természetőr Egyesület
 • Ökológiai Stúdió Alapítvány
 • Ökotárs Alapítvány
 • Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
 • Pécsi Zöld Kör
 • RÁBA-Műgát és Térségéért Egyesület
 • Reflex Környezetvédő Egyesület
 • Serpentes Alapítvány
 • Szárnyaskerék Egyesület
 • Szerkő Környezeti Nevelési Egyesület
 • Szövetség az Élő Tiszáért
 • Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
 • Természet Felfedezése Alapítvány
 • Természetes Életmód Alapítvány
 • Tölgy Természetvédelmi Egyesület
 • Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület
 • Védegylet Egyesület
 • Zöld Akció Egyesület
 • Zöld Kapcsolat Egyesület
 • Zöld Kör
 • Zöld Óvoda Hálózat Egyesület
 • Zöld Pont Alapítvány
 • Zöld Pók Alapítvány
 • Zöld XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület
 • Zöld Vadon Egyesület
 • Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület

Hírfigyelő