Valódi civil képviseletet a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban!

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (NGTT) olyan személy „képviseli” a környezet- és természetvédő civil szervezeteket, akit lényegében a kormány nevezett ki erre a posztra. Olyan személyt, aki nem tart és soha nem is tartott kapcsolatot a civil környezetvédő mozgalommal, pályafutása alatt környezetpolitikával nem foglalkozott, ilyen jellegű publikációi nincsenek. Ráadásul az NGTT ülésein olyan kijelentéseket tesz, amelyek ellentétesek a hazai és nemzetközi környezet- és természetvédelmi mozgalmak álláspontjával. Ezt állapította meg állásfoglalásában a Környezet- és Természetvédő Szervezetek 2013. évi Országos Találkozója, amely egyúttal sürgette, hogy az NGTT-ben ezeknek a szervezeteknek a valódi képviselője foglalhassa el a helyét. Az állásfoglalást a szervezők eljuttatták az NGTT tagjainak is. Az állásfoglalás szövege az alábbiakban olvasható.

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 2013. évi Országos Találkozójának állásfoglalása a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal kapcsolatban

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 2012. évi Országos Találkozója március 17-én Kiskunhalason demokratikus választáson megerősítette Lukács Andrást, a Levegő Munkacsoport elnökét, hogy a környezet- és természetvédő civil szervezeteket képviselje a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (NGTT).

Lukács Andrást a 2010. évi Országos Találkozó választotta az NGTT elődje, a GSZT tagjának. A Nemzeti Civil Alap Tanácsa ennek ellenére 2011 nyarán Martényi Árpádot, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagját javasolta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a környezetvédő szervezetek NGTT-beli képviseletére. Ez ellen 2011 augusztusában 74 civil környezetvédő szervezet tiltakozott, továbbá a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordináció Tanácsa több alkalommal levélben hívta fel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium figyelmét a visszásságra. Martényi Árpád nem tart és soha nem is tartott kapcsolatot a civil környezetvédő mozgalommal, a zöld mozgalom találkozóin és elektronikus kommunikációs felületein nem vett részt. Pályafutása alatt környezetpolitikával nem foglalkozott, ilyen jellegű publikációi nincsenek. Az NGTT-ben végzett eddigi tevékenységéről soha nem számolt be az állítólag általa képviselt szervezeteknek.

Az NGTT 2012. május 24-i ülésén a „Civil Oldal” nevében Martényi Árpád olyan javaslatokat tett, amelyek ellentétesek a hazai és nemzetközi környezet- és természetvédelmi mozgalmak álláspontjával. Véleményformálásának eredete tisztázatlan, javaslatai az EU és az OECD állásfoglalásaival is ellentétesek:

„Meg kell vizsgálni, hogy Európának kell-e az eminens diák szerepét vállalnia és a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben túlvállalnia magát akkor, amikor egyes szereplők – például az Amerikai Egyesült Államok és Kína – a vállalásig sem jutnak el. A túlvállalások a gazdasági versenyben jelentős hátrányt okoznak.”

„A tudománynak a gazdasági érdekektől függetlenül foglalkoznia kell azzal, hogy van-e éghajlatváltozás és ha van, akkor milyen mértékű és mik a kiváltó okai. A Civil Oldal meggyőződése, hogy a szén-dioxidon kívül vannak más befolyásoló légköri-fizikai elemek is.”

A világ fejlett, illetve gyorsan fejlődő országai éppen a zöld gazdasági fordulatban látják a kibontakozás egyik legnagyobb lehetőségét. Ezt hangsúlyozza az Európai Unió sok dokumentuma, köztük az Európa 2020 Stratégia. A zöld növekedést javasolja az OECD a tagországok által egyhangúan elfogadott határozatában is. Nem igaz az Egyesült Államokra és Kínára vonatkozó kitétel sem. Az Egyesült Államokban például sokkal szigorúbbak a levegőtisztaság-védelmi jogszabályok és azokat szigorúbban is végrehajtják, mint az EU-ban. Kína pedig hatalmas léptekkel fejleszti a környezetkímélő technológiákat, elárasztva ezekkel a világ piacait. Aki tehát azt javasolja, hogy az Európai Unió ne ezt az utat kövesse, az az EU – és benne Magyarország – versenyképességének aláásását segíti elő.

Ami az éghajlatváltozást illeti, a tudomány már eldöntötte, hogy van éghajlatváltozás és azt is, hogy ennek fő oka az emberi tevékenység. Az pedig már régóta tudományos közhely, hogy az éghajlatot nem csak a szén-dioxid-kibocsátás befolyásolja, így a „Civil Oldal” erre vonatkozó kijelentésének semmiféle relevanciája nincs.

A 2013. évi Országos Találkozó résztvevői kinyilvánítják, hogy nem tekintik Martényi Árpádot képviselőjüknek, és tiltakoznak az ellen, hogy nevükben bármilyen állásfoglalást, nyilatkozatot tegyen. A környezetvédő civil szervezetek továbbra is Lukács Andrást tekintik képviselőjüknek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban. Kérik a kormányzatot és az NGTT elnökségét, hogy a jelenlegi áldemokratikus helyzetet számolják fel. Kérik az NGTT minden tagját, segítsék elő, hogy Lukács András elfoglalhassa a helyét a Tanácsban.

Gödöllő, 2013. március 23.

Hírfigyelő