Az emberi erőforrások kapjanak prioritást

Az elhúzódó válságban különösen oda kell figyelni legfontosabb erőforrásunk, az ember és a társadalom védelmére. Ezt kell, hogy tükrözze az állami költségvetés és az adórendszer is. A Levegő Munkacsoport álláspontja szerint a válságból csak az emberekbe történő befektetéssel tudunk kilábalni.
Az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a kutatás és fejlesztés, a hatósági munka is a gazdaság része. Közvetlenül hozzájárulnak a GDP-hez. Az e területeken történő ráfordítás (például a bérköltségek), valamint egyéb területek mellett a közszférában dolgozó több mint 700 ezer alkalmazott családjának fogyasztása más ágazatok vállalkozásait is fellendíti. Egészséges gazdaság csak jól működő közszolgáltatások, közigazgatás, hatósági munka mellett alakul ki. Versenyképességünk javulását csak képzett, magas munkakultúrájú, egészséges munkaerő mellett remélhetjük.
A költségvetés szűkös lehetőségei miatt ugyanakkor néhány kiadási tételről ideiglenesen vagy akár véglegesen is le kell mondanunk. Mindenekelőtt fel kell számolni a vállalati szféra egyes szereplőinek nyújtott és a piacot rendkívül torzító támogatásokat. Lehetőségeink feltárásával fékezni kell az itthon megtermelt források túlzott kiáramlását külföldre. Ilyen lépés például az energiatakarékosság, azaz minden olyan intézkedés, amely csökkenti az energiafogyasztást, hiszen a felhasznált energia túlnyomó részét külföldről szerezzük be. Meg kell szüntetni a természeti erőforrásokkal pazarlóan bánó, környezetszennyező tevékenységek nyílt és rejtett támogatását.
Gondoskodni kell arról, hogy a szűkös forrásokat látványos nagyberuházások helyett elsősorban az oktatási, egészségügyi, kulturális, kutatási célokra és civil szervezetek további működtetésére fordítsák. Egy nagyberuházás kisebb kockázattal késleltethető vagy váltható ki más módon, mint a hosszú idő alatt kialakult szervezetek megtizedelése, esetleg megszüntetése forráshiány miatt.
Ennek megfelelően kell átcsoportosítani az uniós támogatásokat is. A jogbiztonság megteremtéséhez, a feketegazdaság és a korrupció visszaszorításához – egyéb intézkedések mellett – az érintett állami szerveket is meg kell erősíteni. A Levegő Munkacsoport ezeknek az elveknek megfelelően – amely elveket az Európai Unió és az OECD is hangoztat – készíti el javaslatait az állami költségvetés és adórendszer átalakítására 1992 óta minden évben.

A 2012. évre vonatkozó javaslatok itt találhatók:
https://www.levego.hu/sites/default/files/koltsegvetesi_javaslatok_2012re_111104.pdf

Hírfigyelő