Veszélyben a jövő nemzedékek képviselete

A Kormány elkészítette és az Országgyűlés elé terjesztette az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslatot. Alulírott civil szervezetek értetlenségünket és tiltakozásunkat fejezzük ki amiatt, hogy a törvényjavaslat fel kívánja számolni az Alaptörvényben még önálló felelősséggel és legitimációval felruházott jövő nemzedékek helyettes biztosa eljárási lehetőségeit, ezáltal veszélyezteti a lakosság egészségét, természeti és épített környezetünk épségét és a jövő nemzedékek érdekeit. A törvényjavaslat jelenlegi változatának elfogadása csökkentené a jogbiztonságot, növelné az emberek kiszolgáltatottságát és kiszámíthatatlanabbá tenné az üzleti környezetet a vállalkozók részére.
Az áprilisban elfogadott Alaptörvény egyik legfőbb vívmánya a jövő nemzedékek érdekeinek kiemelt védelmét garantáló számos rendelkezés. A kormányzati nyilatkozatok is ezt fogalmazták meg az Alaptörvény egyik legfontosabb értékének.
Ezzel szemben a Kormány által benyújtott törvényjavaslat ütközik az alkotmányozók szándékaival. A jövő nemzedékek védelmének ellátása helyett csupán „annak figyelemmel kísérését” szabja meg a helyettes feladatául. Az ombudsmani védelmet az egyes emberek közvetlen alapjogi sérelmeinek orvoslására szűkíti le, ezzel ellehetetleníti a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét, sőt számos esetben magát az egészséges környezethez való jog védelmét is. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jelenleg meglévő speciális jogi eszközeiből semmit nem tart meg. (Többek között megszűnne a jogszabályok, a tervek, koncepciók véleményezésének joga, a perbeli jogosítványok, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos jogosítványok, az EU-ban képviselendő magyar álláspont kialakításában való részvétel lehetősége.) A törvényjavaslat teljes mértékben súlytalan helyettesi intézményt hoz létre, megszüntetve a helyettes biztos munkáltatói jogköreit, és ezzel elvéve mind függetlenségét, mind szakmai hátterét. Tehát a helyettes biztos nem lenne más, mint az alapvető jogok biztosának egyik utasítható beosztottja, aki csak közreműködőként venne részt a vizsgálatokban.
Visszatetsző az is, hogy a szabályozást rohamtempóban kívánja elfogadni a Kormány, mellőzve az érdemi szakmai és társadalmi vitát.
A tervezett új szabályozás ellentétes a visszalépés tilalmával is, amelyet az Alkotmánybíróság fogalmazott meg a környezeti ügyeket illetően, és amelyet az új Alaptörvény is megerősít. Nem elég az Alaptörvényben elveket megfogalmazni: csak akkor tudjuk biztosítani a természeti környezet épségét, a jelenleg élő emberek egészségét és a jövő nemzedékek életfeltételeit, ha erős és hatékony intézményrendszert építünk fel a környezet védelmére.
A jövő nemzedékek védelmére az Országgyűlés 2007-ben teljes parlamenti konszenzus alapján hozta létre a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának független parlamenti intézményét. Az intézmény kivívta a környezetvédelmi szakma, a hazai közvélemény, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az ENSZ elismerését is.
Kérjük a Magyar Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot érdemi szakmai és társadalmi vita után fogadja el, meghagyva a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának eddigi hatásköreit.


Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló)
Levegő Munkacsoport
Magyar Természetvédők Szövetsége
Zöld Nők

A fenti nyilatkozathoz 2011. június 22. 14 óráig a következő szervezetek csatlakoztak:
https://www.levego.hu/sites/default/files/jno_csatlakozo_civilek.xls

Hírfigyelő