Arányos civil képviseletet a Nemzeti Társadalmi és Gazdasági Tanácsban!

Hatékonyabb civil képviseletre, a környezetvédelem hangsúlyosabb megjelenítésére és a kormánytól való függetlenség erősebb intézményes garanciájára van szükség az újonnan felállítandó Nemzeti Társadalmi és Gazdasági Tanácsban (NTGT) – állítja a Levegő Munkacsoport.
Az NTGT három testület összevonásával jönne létre, kiváltva az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, a Gazdasági és Szociális Tanácsot és a Gazdasági Érdekegyeztető Fórumot – ezeket egyetlen konzultatív testületbe vonva össze. A törvényjavaslat indoklása szerint a cél az, hogy a párhuzamosan működő és sok esetben egymás feladatköreit átfedő központi koordinációs egyeztetési fórumok helyett egy tanácsadó testület jöjjön létre, a társadalom egészét érintő, általános gazdaság- és társadalompolitikai kérdések megvitatására, konzultatív jogkörrel. A tanács tagjai lesznek például az országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek elnökei, az országos gazdasági kamarák elnökei, valamint a Magyarországon működő külföldi és vegyes kamarák közös képviselője, az országos munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek elnökei, civil szervezetek képviselői, illetve a tudomány képviselői, ezen belül a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Mindössze egy tag képviselné a környezetvédelem ügyét a tervezet szerint, holott a környezetvédelem – az Európai Unió hivatalos álláspontja szerint – egyike a fenntartható fejlődés három alappillérének (a társadalmi és gazdasági pillér mellett). Az NTGT-nek tükröznie kell a civil szervezetek sokrétűségét, szerepük fontosságát a különféle társadalmi csoportok érdekeinek megjelenítésében – hangsúlyozza a Levegő Munkacsoport. A törvényjavaslatból kiolvasható jelenlegi elképzelés, mely szerint a civilek mindössze öt fővel vennének részt a mintegy 50 fős Tanácsban, erre gyakorlatilag alkalmatlan.
Az arányosabb képviselet megteremtésére a Levegő Munkacsoport konkrét módosító javaslatokat juttatott el az illetékes országgyűlési bizottságokhoz. Ezekben azt is javasolja, hogy a pártatlanság és kormánytól való függetlenség biztosítása érdekében a Tanács főtitkárát annak tagjai válasszák meg.

Hírfigyelő