Hibáztak a magyar hatóságok a vörösiszap kapcsán

Az Európai Bizottság képviselője kijelentette, még vizsgálják, hogy Magyarország milyen mértékben tartotta be az Integrált Szennyezés-megelőzési és Csökkentési (IPPC) irányelvet, az Európai Hulladék Katalógus (EWC) besorolásait, a Környezetvédelmi Felelősség Irányelvet, valamint a bányászati szabályozásokat. Továbbá nehezményezte, hogy a magyar hatóságok csak november 24-én – igen hosszú idő után – válaszoltak a Bizottság kérdéseire. A Bizottság tisztségviselőit a magyarországi vörösiszap-katasztrófáról és az annak kapcsán felmerülő jogi kérdésekről kérdezték a képviselők az Európai Parlament (EP) Környezetvédelmi Bizottságában (ENVI).
Az Európai Zöld Párt képviselője felvetette, hogy 1 százalék felett volt az iszap nátronlúg (NaOH) tartalma, így azt veszélyes hulladéknak kellett volna minősíteni az EWC alapján. Az is elhangzott, hogy a létesítmény IPPC-engedélye sem veszélyes hulladék kezelésére vonatkozott. Egy másik képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy évek óta húzódik a Talajvédelmi Irányelv elfogadása, mivel azt több ország (például Németország) blokkolják. Pedig egy ilyen jogszabály segíthetne a hasonló katasztrófák elkerülésében és felszámolásában, hiszen szabályozást és pénzügyi keretet is biztosítana az elszennyezett területek védelméhez és megtisztításához.
Tabajdi Csaba szocialista EP-képviselő felvetette, hogy a Bázeli Egyezmény veszélyesnek minősített minden hulladékot, melynek 11,6-nál magasabb a pH értéke. A Kolontárt és Devecsert elöntő 13-as pH-jú iszapot azonban mégsem veszélyes hulladékként tartották nyilván. Mivel a Bázeli Egyezmény az uniós jog része, szükséges lenne a vonatkozó szabályokat egységesíteni. Továbbá ösztönözte, hogy a környezetvédelmi felelősségről szóló irányelvet úgy módosítsák, hogy legyen valós gazdasági felelősségvállalás, illetve pénzalap a hasonló katasztrófák esetére.
A Bizottság a felvetésekre adott válaszában kijelentette, hogy a hulladék az EWC szerint minden bizonnyal veszélyes, így a magyar hatóságok hibáztak, amikor nem minősítették azt veszélyes hulladéknak.
Az ENVI által rendezett meghallgatáson megfigyelőként részt vett a Levegő Munkacsoport képviselője is.

Hírfigyelő