Csúcsminisztérium vagy önálló tárca?

A környezetvédelmi tárca önállóságának megtartása, érdekérvényesítő képességének növelése érdekében több civil szervezet petíciót juttatott el az országgyűlési választások első fordulóját megnyerő pártszövetség vezetőinek, melyben azt kérik, a környezet- és természetvédelem tartozzon egyetlen, önálló és erős minisztériumhoz.


A petíció szövege itt olvasható:

Orbán Viktor Pártelnök Úr részére
Semjén Zsolt Pártelnök Úr részére

Tárgy: a kormányszerkezet környezetvédelmet érintő átalakítása


Tisztelt Pártelnök Úr!

Az alulírott szervezetek megdöbbenéssel értesültek azokról a kiszivárogtatott tervekről, hogy a környezetvédelmet egy „infrastrukturális” (avagy egyes nyilatkozók szerint egy gazdasági) csúcsminisztériumba olvasztanák be. Már az eddigi, a vízügynek való alárendeltség is veszélyeztette az uniós támogatások megszerezhetőségét, mivel Brüsszel felfigyelt rá, hogy a környezetvédelmi pénzeket vízépítési beruházások finanszírozására fordítják. Ha a „környezetvédelmi” döntések a jövőben még inkább infrastruktúra-fejlesztési céloknak – vagy a gazdaságélénkítési megfontolásoknak – alárendelten formálódnának, akkor az Európai Bizottság minden bizonnyal felül fogja vizsgálni a támogatáspolitikáját. Beosztott tárcaként pedig tovább gyengülhet az eddig sem túl erős környezetvédelem súlya a más csúcsminisztériumok alá kerülő tárcákkal való küzdelemben a hazai pénzforrásokért és a szakpolitikák meghatározásáért is.

Ha elindul az a kormányszerkezet-átalakítás, amelynek tervéről a szerdai lapok hírt adtak, akkor Magyarország 2011. január elsejével kezdődő uniós elnökségére való felkészülés szintén komoly veszélybe kerülhet. Ekképp hátrányos helyzetbe kerülhetnek azok a környezetvédelmi és egyéb célok, amelyeket az ország a magyar elnökség alatt remélt uniós szinten elérni.

Csúcsminisztériumok létrehozása több hónapos folyamat, amelynek tartama alatt a kormányzati apparátus felső- és középvezetői – minden korábbi tapasztalat szerint – semmi mással nem foglalkoznak, csupán az átszervezés által veszélyeztetett szakmai és jövedelmi pozíciójuk védelmével, illetve a megnyílni látszó új lehetőségek elérése érdekében folyó harccal. Az együttműködési hálózatok szétzilálódnak, és amikor mindenki a végső helyére kerül, újból ki kell építeni a normális működéshez szükséges pályákat.

Amennyiben a természetvédelmi ágazat a környezetvédelemtől elválasztva a „vidékfejlesztésbe” kerül beolvasztásra, úgy ugyancsak csökkenés várható a természetvédelmi és agrár-környezetvédelmi uniós és hazai finanszírozás tekintetében is. A jelentős támogatás-csökkenés pedig veszélyezteti azoknak az életminőség-javítási céloknak az elérhetőségét, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Programokban és a hozzájuk kapcsolódó stratégiákban a pártok konszenzusával kerültek megfogalmazásra az elmúlt években.

Mindezekre tekintettel felhívjuk a kormányzásra készülő pártokat, hogy a kormányszerkezet átalakításánál olyan elveket és olyan lebonyolítást alkalmazzanak, amivel nem veszélyeztetik az Unió felé képviselendő, illetve itthon végrehajtandó szakmai programok kivitelezését! Véleményünk szerint egy sietős átalakítás hátrányosan befolyásolhatja az egyes részfeladatok határidőit és végrehajtásuk minőségét. Azt tartanánk célszerűnek, hogy még az átépítés megkezdése előtt – a társadalommal való előzetes párbeszédben – tisztázásra kerüljenek azok a szempontok, amelyek alapján az átalakítás eredményessége és folyamata előre felmérhető, átlátható és ellenőrizhető lehet.

Úgy gondoljuk, hogy hazánk hosszú távú céljai, valamint az Unió, illetve az ENSZ által kidolgozott globális célok csak akkor érhetők el, ha a fenntarthatóság szempontjai minden tárca és a kormány egészének munkájába tartalmilag kerülnek integrálásra. Szakágazati tekintetben pedig az tűnik célszerűnek, ha a környezet- és természetvédelem egyetlen, önálló minisztériumhoz kerül, a víz- és erdőgazdálkodással, élővilág-védelemmel, talajerő- és tájgazdálkodással, a kitermelő iparágak és az energetika, valamint a terület- és településfejlesztés felügyeletével együtt.

Budapest, 2010. április. 9.

Eddigi aláírók:

- Greenpeace Magyarország Egyesület
- Védegylet Egyesület
- Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért
- Csermely Kornyezetvedelmi Egyesulet
- Magonc Alapítvány
- Zöld Akció Egyesület
- Dráva Szövetség
- Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület
- Silvavitae Természetvédelmi Egyesület
- Szélkiáltó Természetvédő Egyesület
- Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
- Zagyva-mente Egyesület

A petícióhoz a csatlakozás folyamatosan zajlik.

Hírfigyelő