Szolidaritási nyilatkozat

A jövő felélését, nem pedig annak megalapozását segíti elő a kormány a közszférát érintő intézkedéseivel. A Levegő Munkacsoport meggyőződése, hogy a közszféra dolgozói most szombaton az egész ország érdekében hallatják hangjukat. Azért is tüntetnek, hogy megvalósuljanak az Alkotmányban rögzített jogaink az oktatáshoz, művelődéshez, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a közbiztonsághoz és jogbiztonsághoz. A Levegő Munkacsoport azért szolidáris a közszféra dolgozóival és csatlakozik november 29-i tüntetésükhöz, mert a kormány megszorító intézkedései súlyosbítják a helyzetet, miközben létezik a gazdaságot élénkítő, a válságot enyhítő megoldás.

Az Oktatási Kerekasztal a következőket állapította meg: „Magyarország a tanulás világában egyre jobban lemarad versenytársaitól. Az elmúlt évek számos reformja ellenére a tudásbeli szakadék, amely a világ legfejlettebb részeitől elválaszt bennünket, nem szűkült, hanem szélesedett.” A gazdasági élet szereplői is folyamatosan arra hívják fel a figyelmet, hogy az oktatás gyenge színvonala versenyképességünk javításának egyik legfőbb gátjává vált. Ennek ellenére a kormány most újabb jelentős forrásokat vonna el az oktatástól, még tovább rontva annak minőségét.
Közismert a magyar lakosság rendkívül kedvezőtlen egészségi állapota. Ennek ellenére jóval kevesebbet költünk egészségügyre (nemcsak abszolút mértékben, de a GDP arányában is), mint a többi OECD-ország, és a kormány most ezt az elfogadhatatlanul alacsony összeget is tovább kívánja csökkenteni.
Köztudott az is, hogy Magyarországon egyre súlyosabb problémát jelent a jogbiztonság hiánya. A jogszabályokat egyre kevésbé tudják betartatni a nagyfokú forráshiánnyal, alacsony fizetésű munkatársakkal dolgozó rendőrség és más ellenőrző szervek. A megszorítások ezen a területen csak a bűnözőknek, a csalóknak, a tisztességtelen úton meggazdagodni vágyóknak kedveznek, és jelentősen tovább rontják társadalmi-gazdasági megújulásunk esélyeit.
Bár a bírók és ügyészek nem tüntethetnek, a Levegő Munkacsoport szolidaritásukat fejezi ki irántuk is – annál is inkább, mivel a bíróságokat, ügyészségeket érintő rendkívüli megszorítások az igazságszolgáltatás akadozását, további lelassulását eredményezik.
A szombati demonstráció résztvevői a hazai kis- és középvállalkozások érdekében is tüntetnek, hiszen a megszorítások őket ugyanúgy sújtanák: ha a közszférára kevesebb pénzt fordít a kormány, vészesen szűkülnek a kkv-k piacai is. A kevesebb állami megrendelés, a közszférában dolgozók vásárlóerejének csökkenése gyakorlatilag ugyanolyan hatású lesz a kkv-kra, mintha jelentősen megemelnék az őket terhelő adókat.
Pedig van a gazdaságot élénkítő, a válságot enyhítő megoldás. A Levegő Munkacsoport konkrét javaslatokat dolgozott ki a piacellenes állami támogatások felszámolására, a környezetszennyezés és az energiapazarlás fokozott megadóztatására, a korrupció és az adócsalások visszaszorítására . Ezekkel az intézkedésekkel 2009-ben sokkal nagyobb államháztartási megtakarítás érhető el, mint amennyit a kormány a megszorításokból tervez. Egyúttal a jövő felélése helyett annak megalapozását segíthetjük elő.

Hírfigyelő