A hazai REACH-en dolgozó civil szervezetek közös sajtótájékoztatót tartottak a Parlament Környezetvédelmi Bizottságával.

Holnap tárgyalja az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága az EU új, a vegyi anyagok gyártását és használatát szabályozó jogszabálytervezetének munkaanyagát, hogy megfogalmazza az ezzel kapcsolatos javaslatait.

REACH

Biztonságosabb vegyi anyagok, egészségesebb jövő

Holnap tárgyalja az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága az EU új, a vegyi anyagok gyártását és használatát szabályozó jogszabálytervezetének munkaanyagát, hogy megfogalmazza az ezzel kapcsolatos javaslatait. Magyarország életében ez azért fontos esemény, mert ez az első alkalom, hogy hazánk aktívan szerepet vállal egy uniós jogszabály megalkotásában. A Fauna Egyesület, a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország bíznak benne, hogy az új jogszabály, a REACH valóban az emberi egészség és környezet fokozottabb védelmét szolgálja majd, és nem csak a vegyipar érdekeit veszi figyelembe.
Az utóbbi hetek vegyi anyag botrányai ráirányították a figyelmet a körülöttünk előforduló vegyi anyagok által jelentett veszélyekre, gondoljunk csak a bébiételek csomagolásában található BDP-re és a PVC cumikra. Az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy milyen sok vegyi anyaggal kerül kapcsolatba nap, mint nap. Szinte már nincs is olyan termék, amelyben ne lennének jelen. Életmódunk kiszolgálói, könnyebbé, kényelmesebbé teszik mindennapi tevékenységeink elvégzését, mindenhol ott vannak: a bútorainkban, háztartási gépekben, ruházatunkban, építőanyagokban, tisztítószerekben, a kozmetikai termékekben, a műanyag élelmiszercsomagolásokban – és még sokáig sorolhatnánk előfordulási helyüket. A kényelemért azonban nagy árat kell fizetni. A vegyi anyagok nem csak az életünkbe lopóztak be, hanem fokozatosan bekerülnek a szervezetünkbe is. Magától értetődően használjuk őket anélkül, hogy tudnánk, milyen káros hatásaik lehetnek ránk nézve.

Az Európai Unió felismerte, hogy vegyi anyag politikájának reformjára, szemléletváltásra van szükség. Az eddigi követő magatartást – egy vegyi anyagot csak akkor vonnak ki a forgalomból, ha már teljesen biztos annak káros hatása – fel kell váltania a megelőzés elvének, ami egyébként az EU környezetvédelmi programjának egyik alapelve. Ez az alapja az Európai Bizottság REACH néven készülő új jogszabálytervezetének is. (A REACH angol betűszó, amely a vegyi anyagok regisztrációját, kiértékelését és engedélyezését jelenti (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). A REACH a környezet és az emberi egészség védelme érdekében születik.

„A jelenleg forgalomban lévő több ezer vegyi anyag többségéről nem tudjuk, hogy hosszú távon milyen kockázatokat jelentenek az élővilágnak. Nem egy vegyi anyagról már bebizonyosodott, hogy befolyásolják a hormonrendszer működését, daganatos megbetegedéseket, fejlődési, szaporodási vagy idegrendszeri rendellenességeket okoznak, esetleg allergiát válthatnak ki. Más anyagok esetében a kutatók egyelőre csak feltételezik, hogy veszélyesek lehetnek.” – nyilatkozta Dragos Tibor, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője.

„Most egy ritkán adódó lehetőség előtt áll az Európai Unió, így hazánk is, hogy csökkentsük a veszélyes vegyi anyagok okozta kockázatot. Amennyiben az új jogszabály kellően szigorú lesz, az megoldást jelenthet a vegyi anyagok okozta problémákra. Ehhez azonban az kell, hogy a környezet-, egészség-, és állatvédelmi szempontokra, valamint a megelőzés elvére helyezzék a hangsúlyt, és semmiképpen sem szabad az eredeti tervezetet gyengíteni.” – tette hozzá Prommer Mátyás, a WWF Magyarország környezetpolitikai programvezetője.

A Fauna Egyesület, a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország szerint ahhoz, hogy a direktíva az eredetileg kitűzött célt elérje, az alábbi módosítások szükségesek az egészségügyi, környezet- és állatvédelmi célok figyelembevételével:

1. A veszélyes anyagok használatának beszüntetése – csak akkor lehessen egy adott ártalmas vegyi anyagot használni, ha nem áll rendelkezésre biztonságosabb alternatíva.
2. A regisztrációs eljárás szigorítása – a gyártók az 1-10 tonna/év mennyiségben gyártott vegyi anyagokról is biztosítsanak speciális biztonsági információkat.
3. Független audit – biztosítani kell, hogy az ipartól származó információk független, minőségügyi audit során kerüljenek felülvizsgálatra.
4. Az importból származó termékekben található vegyi anyagokra is ugyanolyan információs követelmények legyenek érvényesek, mint az EU-ban készült termékekre vonatkozólag. Ez a kitétel a fogyasztók védelmét, valamint a piaci verseny egyenlőségét segíti elő.

5. A felhasználók, kereskedők, és fogyasztók számára elegendő információt kell biztosítani ahhoz, hogy megtudják, az adott termék milyen vegyi anyagokat tartalmaz, illetve, hogy megítélhessék, a termékek megvásárlása milyen egészségügyi kockázatot jelent.
6. Kötelező adatmegosztás – az „Egy Anyag Egy Bejegyzés” (One Substance, One Registration – OSOR) közös brit-magyar javaslat alapján mind az állatkísérleti, mind a nem állatkísérleti adatok megosztását is kötelezővé kell tenni.

7. Alternatív kísérleti módszerek fejlesztése – a regisztrációs díj egy részét az alternatív kísérleti módszerek fejlesztésére és validálására kell felhasználni annak érdekében, hogy az állatkísérleteket mielőbb tudományosan is elfogadott alternatív kísérleti módszerek váltsák fel.
8. Állatkísérleti tervek benyújtása, érdekvédelmi elbírálása – a REACH V. és VI. függelékeibe is be kell építeni az állatkísérletek engedélyezése iránti kérelmek beadásának kötelezettségét, és az elbírálási folyamatba az állatvédelmi szervezeteket is be kell vonni.

„Ahhoz, hogy az állatvédelmi érdekek is garantáltak legyenek, biztosítani kell a párhuzamos állatkísérletek megakadályozását, a kötelező adatmegosztást, az alternatív módszerek fejlesztését és alkalmazását. Ezekre a jelenlegi tervezetben nem látunk elegendő garanciát.” – fejezte ki aggályait Pencz Levente, a Fauna Egyesület kampányszervezője.
„A REACH egységes bevezetése és ellenőrzése költségekkel jár, de nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg a vegyi anyagok által okozott károkért sokkal nagyobb árat fizet a társadalom. Az Európai Bizottság számításai szerint a bevezetés 11 évében egy uniós állampolgárnak évente mindössze egy eurójába kerül a termékek biztonságát javító rendelet életbe léptetése.” – összegezte a gazdasági hatásokat Simon Gergely, a Levegő Munkacsoport programvezetője.

További információ:

Dragos Tibor, Magyar Természetvédők Szövetsége, tel.: 216-7297, e-mail: dragi@mtvsz.hu
Pencz Levente, Fauna Egyesület, tel.: 318-1535, e-mail: fauna@fauna.hu
Prommer Mátyás, WWF Magyarország, tel.: (1) 214-5554/232, 30/268-7829, e-mail: matyas.prommer@wwf.hu
Simon Gergely, Levegő Munkacsoport, tel.: 20/3344-336, e-mail: simong@levego.hu

A sajtóközlemény szövege megtalálható a WWF Magyarország honlapján, a www.wwf.hu címen, a Sajtó / Sajtóközlemények rovatban.

-- A Sajtótájékoztató pdf formátumban
-- A REACH költségeiről és hasznairól a Lélegzet Alapítvány kiadványa.

Hírfigyelő