A nagy többség egyetért az államháztartás környezetbarátabbá tételével

A lakosság meggyőző többsége egyetért azzal, hogy az államnak inkább a környezetet erősen terhelő tevékenységeket kellene fokozottabban adóztatni.

A lakosság meggyőző többsége egyetért azzal, hogy az államnak inkább a környezetet erősen terhelő tevékenységeket kellene fokozottabban adóztatni, mint a környezetet kímélő vagy javító tevékenységeket. Mindössze 4 százalékuk jelentette ki, hogy ezzel az állítással egyáltalán nem ért egyet. Több mint ötven százalékos a nagymértékű vagy teljes egyetértés azzal az elgondolással, hogy a túlzott anyag- és energiafelhasználás fokozott adóztatása révén csökkenteni kellene a lakosság személyi jövedelemadó- és járulékterheit. Ezt mindössze a lakosság 7 százaléka utasítja el teljes mértékben. Minden második ember úgy véli, hogy a legnagyobb környezetszennyezők (például a kamionok, a vegyigyárak) egyáltalán nem fizetik meg az általuk okozott károkat, és hogy legalább részben megfizetik, azt is csak minden harmadik ember gondolja. Mindössze 3 százalékuknak az a véleménye, hogy a legnagyobb környezetszennyezők teljes mértékben megfizetik azokat a károkat, amelyeket okoznak.
Mindez abból az országos felmérésből derül ki, amelyet a Magyar Gallup Intézet végzett el szeptember végén és október elején a Levegő Munkacsoport megbízásából és az Európai Bizottság támogatásával.
A kutatás azt is kimutatta, hogy a Levegő Munkacsoportról a teljes lakosság közel egyharmada hallott már, és ezek több mint egyharmada, vagyis a lakosság 12 százaléka ismeri is a tevékenységét. A Levegő Munkacsoportot ismerőknek közel kétharmada teljes mértékben vagy nagy mértékben támogatja a tevékenységét, és mindössze 2 százalékuk állította, hogy egyáltalán nem tartja támogatandónak a Levegő Munkacsoportot.
„Ez a felmérés egyértelműen bizonyítja, hogy a politikusok bátran felkarolhatnák a zöld államháztartási reform gondolatát. Ezt annál is inkább meg kellene tenniük, mert így a környezet és lakosság egészségi állapotának javulásán túlmenően növekedne gazdaságunk versenyképessége, és jelentős lépést tehetnénk a nagyobb társadalmi igazságosság megteremtése felé.” – jelentette ki Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.

-- A kutatási jelentés
-- Az eredmények értékelése

Hírfigyelő